Beton felhasználóknak, kivitelezőknek, építkezőknek ajánlott szolgáltatások


 • Betontechnológiai utasítás készítése, műszaki követelményrendszer és mintavételi terv összeállítása egyes projektek betonozására vonatkozóan.
 • Építési helyszínen frissbeton vizsgálatok elvégzése és próbakockák készítése.
 • Kivitelezőknek a frissbetonra vonatkozó vizsgálatok – és a próbakocka készítésének betanítása.
 • Betontechnológusi művezetés.

 • Helyszíni vizsgálat
  • Meglévő beton, illetve vasbetonszerkezetek betonjának anyagvizsgálata és a betonok minősítése az MSZ 4719:1982, illetve az MSZ 4798-1:2004 sz, szabványok alapján.
 • Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése, értékelése, jegyzőkönyvezése
  • frissbeton vizsgálatok,
  • próbakockák készítése, szállítása, tárolása laboratóriumi körülmények között,
  • betonok nyomószilárdsági vizsgálata,
  • betonok minősítése,
  • kifúrt betonmagok nyomószilárdsági vizsgálata, a betonok minősítése,
  • betonok vízzárósági vizsgálata.