Betongyártóknak, betonüzemeknek ajánlott szolgáltatások


 • Felkészítés üzemi gyártásellenőrzésre és tanúsításra
 • A 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet előírja az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályait.
 • Üzemi gyártásellenőrzési kézikönyv készítése az európai szabályozási rendszerhez igazodó, és 2004 szeptembere óta érvényben lévő MSZ 4978-1:2004 sz. termékszabványra, valamint a korábban érvényben lévő, de még jelenleg is használatos MSZ 4719:1982 sz. „Betonok” c. szabványra.
 • Első típusvizsgálatok elvégzése és dokumentálása.
 • Kezdeti gyártás és folyamatos gyártás ellenőrzési rendszerek kidolgozása.

 • Betonösszetételek meghatározása a korábbi és az új, európai betonszabvány szerint, igazodva a betongyár adottságaihoz.
 • Próbakeverések előkészítése és lebonyolítása.
 • Független laboratórium általi vizsgálatok, értékelés, jegyzőkönyvezés
  • frissbeton vizsgálatok, (konzisztencia mérése, testsűrűség mérése, légpórus-tartalommérése, víztartalom mérése, mintavétel)
  • betonok nyomószilárdsági vizsgálata, próbakockák készítése, szállítása, tárolása, törése,
  • betonok minősítése,
  • kifúrt betonmagok nyomószilárdsági vizsgálata, a betonok minősítése,
  • betonok vízzárósági vizsgálata.